Driftstatus

-

Ledningsnettet på Bjergbovej skal udskiftes

- Oksby og Ho Vandværk

Vi har planlagt at opstarte arbejdet primo september måned.

Vi forventer at arbejdet er tilendebragt medio november måned.

Som ved tidligere renoveringer, vil der først blive etableret en ny vandledning i området. De enkelte huse flyttes derefter over på den nye ledning. Husene vil således alene være uden vand i en times tid, når det skal flyttes fra den gamle ledning til den ny ledning.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for såvel ejere som gæster.

Området bliver reetableret, når projektet er afsluttet.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Oksby & Ho Vandværk