Driftstatus

Alarm vedr. lav omgivelsestemperatur

-

Mange af vores forbrugere modtager pt. alarmer om ”lav omgivelsestemperatur” fra vandmåleren.

Alarmen udsendes når måleren registrerer en temperatur på +6 grader celsius.

Normalt vil måleren – når den sidder i en isoleret målerbrønd – ikke ramme denne temperatur. Pt. står der dog så meget grundvand i vores forsyningsområde, at målerne er ”oversvømmede” i brønden. Det bevirker en lavere temperatur end normalt – derfor udsendes der pt. mange alarmer.

I har mulighed for selv at administrere alarmerne i vores forbrugerportal, som I finder her på hjemmesiden (der kan dog ikke sættes en lavere temperatur, idet dette er indkodet i måleren fra fabrikken).

Det er vores anbefaling, at alle modtager alarmen om en lav omgivelsestemperatur, idet du som forbruger selv skal betale for en ny vandmåler, hvis måleren frostspringer.

Du kan læse meget mere om alarmerne her.

Med venlig hilsen
Oksby & Ho Vandværk

Alarmfunktion – målerportalen

27/10/2023 - Oksby & Ho Vandværk

På grund af oktober måneds heftige nedbør – og ikke mindst de 50 mm regn, som vi fik i weekenden i uge 42, er der meget vand i målerbrøndene i vores område.

Når vandmåler er dækket af grundvand, har den svært ved at få radiosignalet hjem til vandværket – herunder også lækagealarmer mv.

Det er derfor muligt, at der er huse, hvor der er lækager, som desværre ikke kommer ”hjem” lige nu, indtil grundvandet/overfladevandet er faldet lidt igen.

Vi skal derfor opfordre til, at I – som altid – holder øje med den fysiske vandmåler i jeres hus.

-

-

Ledningsrenovering – Kallesmærskvej 8-16, Savmøllen og Bakkedraget

-

Ledningsnettet på Kallesmærskvej 8-16, Savmøllen (Alle adresser) og Bakkedraget (Alle adresser) skal udskiftes.

Arbejdet kommer til at foregå fra primo april til ultimo juni 2024

Som ved tidligere renoveringer, vil der først blive etableret en ny vandledning i området. De enkelte huse flyttes derefter over på den nye ledning. Husene vil således alene være uden vand i en times tid, når det skal flyttes fra den gamle ledning til den ny ledning.

Alle hovedledninger i området laves med ”styret underboring” – ved de enkelte huse udskiftes de eksisterende stophaner. Dette sker ved nedgravning med minigraver til den nye hovedledning.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for såvel ejere som gæster.

Området bliver reetableret, når projektet er afsluttet.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.

Vi beklager de gener det evt. giver.

Med venlig hilsen 
Oksby & Ho Vandværk