Kvalitetstjek af vandværket

For at få andre øjne på vandværkets almene tilstand i forbindelse med risikovurderingen på vandværket, har vi haft en ekstern leverandør til at gennemgå vandværket og udfærdige en tilstandsvurdering/ kontrol i 2015.

Resultatet er beskrevet i en tilstandsrapport, som har til formål at hjælpe os med at lave en mere objektiv vurdering af vandværkets tilstand, så vi har så korrekte og præcise data som muligt til den risikovurdering, vi ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 af 08-02-2013, skal indføre på vandværket.

For at sikre en korrekt risikovurdering af alle de forskellige risici der måtte findes på de forskellige delelementer af vandværket har vi fået hjælp af en ekstern udbyder, til at implementere risikovurderingen i Tethys, i samarbejde med driftsbestyreren her på vandværket. Tethys er det ledelsessystem vi indførte for at leve op til kravet om kvalitetssikring. 

Du kan se tilstandsrapporten her.