Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket. Kort sagt så beskriver regulativet pligter og rettigheder begge veje og fungerer derfor som handelsbetingelser. Regulativet er godkendt af Varde kommune, som er tilsynsmyndigheden overfor vandværket.

Bemærk at der er kommet nyt regulativ i 2016.

Godkendt og gældende regulativ