Vandspild

Det er vandværket man ringer til, hvis der går hul på et rør et eller andet sted ude i forsyningsområdet. Driftmedarbejderen på vandværket vil hurtigt sørge for at lukke for vandet. Som forbruger skal man naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund.

  • Hvis det er muligt skal du straks lukke for vandtilførslen hen til ledningsbruddet.
  • Ring til vandværket på tlf. 75 27 94 34
    – vi svarer døgnet rundt.
  • Vi fejlsøger og udbedrer skaden hurtigst muligt og til gene for færrest mulige forbrugere.
  • Ved et ledningsbrud informerer vi med driftsmeddelelser her på hjemmesiden.
  • Vand koster penge – meget vand koster mange penge, så jo hurtigere vi får udbedret fejlen jo mindre bliver regningen. Både for dig som forbruger og for hele vandværket.


Forbrugerportal

Vi har fået en ny forbrugerportal, hvor du har mulighed for at følge forbruget i dit hus online. Du kan også opsætte alarmer om lave omgivelsestemperaturer og lækage efter vandmåleren, som du kan modtage på sms og/eller mail direkte fra vandmåleren.

Du er selv ansvarlig for alle installationer efter stophanen – herunder det vandspild som måtte opstå på disse installationer.

Da alle vores forbrugere har adgang til at følge vandforbruget online, har vandværkets bestyrelse truffet beslutning om, at der kun i helt ekstraordinære tilfælde vil blive eftergivet et vandspild på installationer.

For at logge på forbrugerportalen skal du bruge dit installationsnr. samt en adgangskode. Du finder begge dele på din seneste faktura fra værket.

Forbrugerportalen findes i bjælken øverst på vores hjemmeside.

Forbrugerportalen er alene et værktøj/hjælpemiddel til at undgå vandspild – du skal derfor forsat kontrollere din vandmåler fysisk. Vandværket kan ikke holdes ansvarlig for driftsmæssige fejl mv. på målerportalen, som evt. måtte bevirke, at der ikke udsendes alarmer via portalen.


Hvis uheldet er ude…
Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation i en ejendom der bruges til beboelse og vandspildet må ikke være sket med vilje.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Vejledning om eftergivelse af vandspild

Selvrisiko
Hvis kravet eftergives har forbrugeren en selvrisiko på det anslåede årlige forbrug + 300 m3.

I tilfælde af utilsigtet vandspild, kan du læse mere om regler og rettigheder i vores regulativ. Du finder regulativet her. Vi vejleder dig gerne hvis du er i tvivl.