Har du modtaget en alarm?

Herunder finder du uddybende information om hvad alarmen betyder og hvad du skal gøre.

OBS: Alarmfunktionen er alene et hjælpemiddel.

Du kan ikke være sikker på, at du får en alarm ved lækage og eller en lav temperatur.

Forhold omkring måleren – f.eks. en høj grundvandsstand – kan bevirke, at måleren ikke kan få sendt data (herunder alarmerne) til vandværket og videre ud via vores system.

Sørg derfor altid for at føre fysisk tilsyn med vandmåleren.

Alarmtype: Lækage
Denne alarm betyder at der har været et kontinuerligt vandforbrug i 24 timer eller mere. Årsagen kan være at der er et toilet eller en vandhane der løber. Det kan også skyldes at der er hul på vandrør inde på adressen (efter vandmåleren) eller hul umiddelbart efter vandmåleren.

Nogle former for lækage kan bevirke, at der er et forbrug på 0 liter i f.eks. 2 minutter ud af en time – i denne situation starter måleren desværre med en ny optælling for at nå 24 timer – den type lækager, hvor der er denne stilstand vil derfor ikke aktivere målerens lækagealarm. Lækagealarmen er derfor ikke en 100% sikkerhed for, at der ikke er en lækage i dit hus. Du kan følge dit vandforbrug online via vores forbrugerportal (som du finder her på siden) – sørg altid for at tjekke dit vandforbrug regelmæssigt – så vil du også ”fange” en ”skjult lækage”.

Du skal kontakte en autoriseret VVS-installatør, hvis du har brug for hjælp til at løse problemet. Det er ikke noget vandværket kan hjælpe dig med.

Alarmtype: Lav temperatur ved vandmåler (lav omgivelsestemperatur)
Denne alarm betyder, at temperaturen ved din vandmåler er/har været +6 grader celsius.

Måleren sender automatisk alarmen, når omgivelsestemperaturen falder til +6 grader celsius eller derunder.

Når måleren sender beskeden ved +6 grader celsius skyldes det, at der skal være tid til at reagere inden måleren ”rammer” frysepunktet – hvis måleren først sendte besked, når temperaturen var tættere på frysepunktet, da vil man ofte ikke have tid til at reagere og tage sine forholdsregler.

Målerne i vores forsyningsområde skal sidde i en isoleret målerbrønd så tæt på stophanen som muligt. (Der findes et mindre antal installationer, hvor måleren ”lovligt” er monteret inde i huset.)

Hvis du modtager alarmen, skal du tjekke, at din målerbrønd er i orden, det vil sige at låget er monteret på brønden og at isoleringen i låget er intakt.

Under normale omstændigheder vil der i en isoleret målerbrønd ikke blive så koldt, at alarmen bliver aktiveret. Dog kan en høj grundvandsstand i en ellers velfungerende og intakt målerbrønd bevirke, at temperaturen alligevel bliver så lav, at alarmen aktiveres.

Hvis din vandmåler er monteret inde i huset (ofte under en håndvask i et skab), kan det være en god ide at lade skabet ind til måleren stå åbent, så den varme luft i huset kan komme ind til måleren.

Risikoen for at vandmåleren frostspringer øges, hvis der i en længere periode ikke er flow i vandmåleren.

Det er forbrugerens ansvar at sikre at vandmåleren er frostfri. Du skal kontakte en VVS-installatør, med henblik på at undersøge om der kan gøres yderligere for at frostsikre vandmåleren. 

Vandværket kan ikke være behjælpelig med at frostsikre din vandmåler – du skal derfor ikke kontakte vandværket, hvis du har fået alarmen.

Hvis din vandmåler er frostsprunget, skal du derimod kontakte vandværket - så skifter vi vandmåleren for din regning.