Har du modtaget en alarm?

Herunder finder du uddybende information om hvad alarmen betyder og hvad du skal gøre.

Alarmtype: Lækage
Denne alarm betyder at der har været et kontinuerligt vandforbrug i 24 timer eller mere. Årsagen kan være at der er et toilet eller en vandhane der løber. Det kan også skyldes at der er hul på vandrør inde på adressen eller hul umiddelbart efter vandmåleren.

Du skal kontakte en autoriseret VVS-installatør, hvis du har brug for hjælp til at løse problemet. Det er ikke noget vandværket kan hjælpe med.

Alarmtype: Lav temperatur ved vandmåler
Denne alarm betyder at temperaturen ved din vandmåler er / har været så lav, at der er risiko for at vandmåleren frostspringer.

Risikoen for at vandmåleren frostspringer stiger, hvis der i en længere periode ikke er flow i vandmåleren.

Hvis din vandmåler er frostsprunget skal du kontakte Oksby og Ho Vandværk, så skifter vandværket vandmåleren.

Det er forbrugerens ansvar at sikre at vandmåleren er frostfri. Du skal kontakte en VVS-installatør eller en tømrer, med henblik på at undersøge om der kan gøres yderligere for at frostsikre vandmåleren. 

Det er forbrugerens ansvar og på forbrugerens regning hvis vandmåleren springer.