Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket. 

 

Indkaldelse til generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling er

Lørdag den 27. april 2024 klokken 10.00

Ho Ferie- & Aktivitetscenter, Hovej 4, Ho – 6857 Blåvand

Dagsorden jfr. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for 2023
 3. Regnskab for 2023 – fremlæggelse / godkendelse
 4. Budget for 2024 / 2025
 5. Behandling af indkomne forslag – forslag skal sendes til formanden senest den 24. april 2024 på mailadressen: [email protected]
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  På valg er:
  Mikkel Kjøgx (modtager genvalg),
  Vagn Kramer (Modtager genvalg) og
  Osvald Majland Pedersen (Modtager genvalg)
 7. Valg af suppleant
  På valg er:
  Bjarne Slaikjær (modtager genvalg)
 8. Eventuelt

Du finder årsregnskabet for 2023 og budget for 2024/25 under Regnskab efter den 15. marts 2023.

Tilmelding skal ske til vandværket på mail: [email protected] eller på telefon: 75 27 94 34 senest mandag den 22. april 2024.

Med venlig hilsen
Oksby & Ho Vandværk

 

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 1. april 2023

Referat fra generalforsamlingen 2023

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 14. maj 2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

Beretning for 2021

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 21. august 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021

Beretning for 2020