Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket. 

 

Indkaldelse til generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling er

Lørdag den 1. april 2023 klokken 10.00

Ho Ferie- & Aktivitetscenter, Hovej 4, Ho – 6857 Blåvand

Dagsorden jfr. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for 2022
  3. Regnskab for 2022 – fremlæggelse / godkendelse
  4. Budget for 2023
  5. Behandling af indkomne forslag – forslag skal sendes til formanden senest den 29. marts 2023 på mailadressen: [email protected]
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er Knud Johansson (modtager genvalg) og Bjarne Slaikjær. (Modtager ikke genvalg)
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen. Vores nuværende suppleant Finn Hørsted Kristensen modtager valg til bestyrelsen. Bjarne Slaikjær stiller op som suppleant.
  8. Eventuelt

Du finder årsregnskabet for 2022 og budget for 2023/24 under Regnskab

Tilmelding skal ske til Dorthe på mail: [email protected] senest onsdag den 29. marts 2023 kl. 16.00.

Med venlig hilsen
Oksby & Ho Vandværk 

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 14. maj 2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

Beretning for 2021

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 21. august 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021

Beretning for 2020


Ordinær generalforsamling

Torsdag den 13. august 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020