Vi bruger fjernaflæsning

Fjernaflæsning betyder at du ikke får et aflæsningskort, men blot en information om hvornår vi aflæser din måler. Aflæsning af din måler sker elektronisk fra vandværket, men vi skal stadig have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Vi gør opmærksom på at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.